Bijbelse Hoogtijden

De Bijbelse Hoogtijden zijn Gods gezette tijden, Zijn mo’adim. Het zijn Zijn feesten, lezen we in Leviticus 23 vers 1 en 2.

Purim en Chanukah zijn geen mo’adim, maar hebben toch waardevolle lessen ook voor ons, daarom nemen we ze hier ook op.

Klik op de kopjes Shabat, Pesach, Shavuoth, Tisha`bê’ Abh, Sukkoth, Chanukah of Purim voor meer uitleg.

Zie ook het artikel “Vierluik over Feestelijke vieringen” met algemene uitleg over het hoe en waarom van de Bijbelse Feesten (uit TijdStip).