Tijdstip artikelen

Welkom bij onze Tijdstip artikelen.

Wij zijn begonnen met het schrijven van ons blad ‘Tijdstip’ in december 2010 omdat wij graag een lezerspubliek wilden die we konden dienen met woordstudies en allerlei andere artikelen over het Bijbels Hebreeuws. ‘Tijdstip’ hebben we jarenlang als magazine verspreid.

Inmiddels zijn we met de tijd meegegaan en zijn we deze website begonnen waarop de artikelen van Tijdstip komen te staan, zodoende kunnen we een groter publiek bereiken met de zegen van het Bijbels Hebreeuws, Gods taal.

Tijdstip-artikelen zijn alleen voor leden, op een paar gratis artikelen na, die we hiernaast als blikvanger hebben ingezet. Een abonnement op deze site kost € 19,75 per jaar, dat is minder dan € 1,65 per maand. Wij voegen wekelijks nieuwe artikelen toe, zowel al bestaande als nieuwe artikelen die we schrijven.

Wij hopen dat u net zo zult genieten van onze pennenvruchten als wij, die de artikelen geschreven hebben.

Tot slot: er zijn artikelen bij van de grondlegger van ons Studiehuis Reshiet: wijlen ds. R.S. Strijker, onze (schoon)vader, die een bijzondere gave tot schrijven had. En een bijzonder diep geloof in God!

Geniet van Bijbelstudie vanuit het Hebreeuws, de taal van God!

Kijk hieronder onze artikelen. Of ga hierboven naar “Tijdstipartikelen” en kies (onder het driehoekje) uit één van de categorieën, om een selectie te maken.

Lees hier onze gratis artikelen!

God gaat steeds kleiner wonen

Door Karen Strijker-Berggren.

De almachtige God, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, heeft geen woonplaats nodig omdat Hij veel groter is dan alles wat Hij geschapen heeft. Toch doet Hij het met Zijn maaksel. Relatie zoekend, Zijn dimensies zijn wezenlijk anders dan die van ons, want hoe kan het dat Hij, Die alles schiep, interesse kan hebben in een mensheid die op een aarde zo klein woont, dat deze niet eens gezien wordt in het heelal, vergeleken met andere hemellichamen zoals gasreuzen en supernova’s. Hoe is het mogelijk!?

Lees hier verder

De schatkamers van de sneeuw

De schoonheid van ijskristallen – door Sabine Plat

Over ijskristallen zijn al vele boeken vol geschreven. Dat is ook niet verwonderlijk want ijskristallen zijn een wonderlijk fenomeen: zoals er geen twee mensen precies gelijk zijn, zijn ook geen twee ijskristallen precies gelijk. En toen ik me er wat verder in verdiepte, kwam ik een aantal mooie dingen tegen.

Lees hier verder

 

27-09-2022

Brief aan een vriendin – antwoord aan een moslim

Hoe moet je antwoorden op een ‘intelligente aanval’ van een jonge moslim op de kern van het Bijbelse geloof: de vergevende Liefde Gods?

Lees verder
18-10-2022

Jesaja 45:18 en het antropisch principe van de kosmos

De Bijbel zegt, dat de aarde is gemaakt om op te wonen. Het Hebreeuwse woord zegt “geformeerd, in de juiste vorm gegoten, op een speciale manier”. Wat zegt de wetenschap hierover?

Lees verder
18-10-2022

De Schepping trilt van Gods Vreugde

“Overvloed van vreugde is voor Uw Aangezicht”, zegt Psalm 16:11. Er zit zoveel dans en schijnbaar plezier in veel natuurverschijnselen. En dat is evolutionair niet te verklaren, maar alleen door de Bijbel die vertelt dat God Zelf vol vreugde…

Lees verder

29-09-2022

Verspreiding van het Nieuwe Testament in Israël?

In Israël en in moslimlanden is het niet toegestaan om Nieuwe Testamenten te verspreiden, wat het Joodse volk betreft veroorzaakt door eeuwenlange Jodenvervolging en gedwongen bekeringen. Maar hoe dan wel?

Lees verder
29-09-2022

Brief aan vriend: Over de Goddelijkheid van Jehoshua

‘God is Eén, niet drie, er zijn geen drie goden.’ Dat klopt, maar Hij heeft wel meerdere verschijningsvormen en dat begint al in Genesis 1:1-3. Argumenten voor de stelling dat Jehoshua God is.

Lees verder
30-09-2022

Hij spant de hemel uit… (Zach. 12:1) Het heelal als een kosmisch web?

In de Bijbel vinden we op meerdere plaatsen de opmerking, dat God de hemel heeft uitgespannen, en nog steeds uitspant. Gaat dat alleen maar over de uitdijing van het heelal, of bieden Bijbel en wetenschap nog andere gezichtspunten?

Lees verder

20-10-2022

God, ons DNA en Psalm 139

“Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven,…” Gaat dit over onze levensdagen, of heeft God misschien nóg iets in Zijn Boek geschreven, wat pas in onze tijd is ontdekt?

Lees verder
20-10-2022

Over onze nieren

De Bijbel spreekt vaak over dat God onze nieren (en harten) beproeft, of toetst, en de nieren als plaats van onze emoties. Wat zegt de Bijbel nog meer over de functies van deze organen?

Lees verder
20-10-2022

Donder en bliksem

God vraagt op een dag aan Job: “Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen “Hier zijn wij”? Gaat dit alleen maar over Gods majesteit in het onweer, of wordt er meer onthuld?

Lees verder