Brief aan een vriend

Een brief van Olof aan zijn vriend Harold naar aanleiding van zijn scherpe reactie op ‘Kanttekeningen bij het geschrift over Paulus en de Torah’.

Lees verder

God woont in eeuwigheid; Hij woont in de hoogte; Hij woont in het heilige en Hij woont bij de verbrijzelde en nederige van geest. Zoals bij de Holocaustoverlevenden...

Lees verder

Hoe te antwoorden op een interessante en intelligente 'aanval' van een jonge moslim op de kern van het Bijbelse geloof: de vergevende Liefde Gods. Het intelligente is ook dat die aanval gedaan wordt met Bijbelse ‘wapens.’

Lees verder

Over de achtergronden van waarom het Joodse volk zo extreem vervolgd is door de eeuwen heen.

Lees verder

Over de vraag of het verantwoord is om de religie van de Islam met die van de Christenen te verbinden of eventueel meerdere religies met elkaar.

Lees verder

Over de besnijdenis, één van de moeilijkste kwesties uit de Bijbel. Moet men dit nu wel of niet doen?

Lees verder

Over het onthutsende gesprek van Jehoshua met Messiasbelijdende Joden, in Joh.8.

Lees verder

Over vertrouwen op Hem die ons leven in Zijn hand heeft en houdt.

Lees verder

Een vervolg op het artikel van mei 2015, een brief geschreven n.a.v. een telefoongesprek met een vriend uit Nederland.

Lees verder

Over de Gaza-oorlog, de eenzijdige en vaak leugenachtige berichten erover in de Westerse media, en hoe de voortdurende strijd een geestelijke strijd is.

Lees verder