Bijbels Hebreeuws

De kern van de Hebreeuwse Bijbel is het evangelie dat niet wij hoeven op te stijgen tot het Goddelijke, maar in de Woorden van de Heilige Schrift steekt de Heilige Israëls de GrensRivier over die van ons uit onoverbrugbaar...

Lees verder

Hebreeuws is niet zomaar een taal, meer een taal die van de Overkant naar ons toegekomen is. Het woord עברית betekent letterlijk: komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God ‘sprak en het geschiedde’.

Lees verder