Studietafel Hebreeuwse Volksschool

Hebreeuws tot op de letter – de studieregels op een rijtje

De Bijbel bestuderen vanuit het Hebreeuws biedt tal van verrassende mogelijkheden, echter, dit blijft binnen bepaalde grenzen; bijvoorbeeld wat betreft het vergelijken van de letters in twee verschillende werkwoords-stammen, oftewel het zoeken naar woordverbanden.

Waar gaat het om met woordverbanden? In de Hebreeuwse taaltraditie gaat het zo: wanneer er twee Hebreeuwse werkwoordstammen zijn die twee letters gelijk hebben, dan mag er woordverband gezocht worden tussen deze twee werkwoordstammen.

– lees meer –

De Tien Woorden in samenvatting

Beloftevolle Woorden

De Tien Woorden zijn in meerderheid beloftevolle woorden: bij acht van Tien staan de werkwoorden in de toekomende tijd. Slechts twee van de Tien zijn pure geboden, waarbij de werkwoordsvorm staat in de gebiedende wijs: ‘gedenk de Shabat’ en ‘eer Uw vader en Uw moeder.’ Deze twee zijn fundamenteel voor de vervulling van de beloften:

– lees meer –

 

De twee artikelen op deze pagina kunt u vrij lezen.

Als u nog meer wilt lezen, kunt u een abonnement nemen voor slechts € 19,75 per jaar.

Mail ons op info@studiehuisreshiet.nl

16-11-2022

Lessen uit het Joodse leven, les 8,9,10

Wij zijn geneigd in onze huidige Grieks gestempelde cultuur alles en allen gelijk te schakelen en met elkaar te vermengen, omdat alles in wezen gelijk zou zijn. Maar dat is geen Bijbelse denkwijze.

Lees verder

26-10-2022

Lessen uit het Joodse leven, les 1, 2 en 3

Van de Joden willen leren in plaats van hen te willen bekeren, is dat geen moderne dwaasheid? Joden zijn de eeuwen door voortrekkers geweest in allerlei gebieden. Een boeiende dissertatie van wijlen ds. R. Strijker.

Lees verder
26-10-2022

Lessen uit het Joodse leven, les 4

Het Joodse volk verkeert in een unieke situatie. Er is geen ander volk op aarde aan wie door God Zelf zo duidelijk een stukje van Zijn aarde is toegewezen als een woonplaats voor altijd. Sterker nog, het Joodse volk…

Lees verder
26-10-2022

Lessen uit het Joodse leven, les 5, 6 en 7

Nog meer dan voor het leven in gemeenschap van goederen staan er in de Bijbel richtlijnen voor het leven in gemeenschap van tijd met Israëls God. Op bepaalde tijden wil Zijn Aanwezigheid Zich voor ons verdichten.

Lees verder

29-09-2022

Lebh לב: hart

Meteen al in het begin van de Bijbel is sprake van het hart van God en van Zijn hartzeer, Zijn innige verdriet, over de verwildering van Zijn wereld. Wat is het hart en heeft God echt een hart?

Lees verder
13-10-2022

De God der Hebreeën is Echad: uniek

De God der Hebreeën is ‘echad, enig, uniek. Hij is niet één van de vele volksgoden of scheppingsmachten (‘elohim of tsêbha`oth), Hij is niet de God van de filosofen, niet te vereenzelvigen met het meest algemene, met wat in…

Lees verder
13-10-2022

Mens zijn in het spoor van de God der Hebreeën

Wat is mens zijn in het spoor van Israëls God? Het betekent allereerst: ons door Hem laten bevrijden. Immers bevrijden is het meest karakteristieke handelen van de God der Hebreeën.

Lees verder

13-10-2022

Een samenleving in het spoor van het Godsvolk Israël

Het bevrijdend handelen van de G-D der Hebreeën is niet alleen een puur persoonlijke aangelegenheid, maar betreft ook de hele samenleving, zowel het gezins- en familieleven als het hele publieke domein.

Lees verder
13-10-2022

In het spoor van Israël: “Terug naar het land / de aarde”

Terug naar de aarde en haar opbrengst – Opvallend is dat het woord ‘erets (aarde, land) vele malen vaker voorkomt in de Bijbel dan het woord shamajim (hemel).

Lees verder
13-10-2022

De gemeenten onder de volken in het spoor van Israëls missie (of uitverkiezing)

Israël is niet één van de 70 volken, geen aparte tak van een Semitische stam. Israël is een geheel nieuw ontwerp, een aparte schepping: uit één echtpaar, de stokoude Abram en Sarah, schiep God een geheel nieuw volk.

Lees verder