Varia

We hoeven over de nacht niet al te ‘donker’ te denken. Donkerte geeft ook rust en ontspanning. En de Bijbelse dag begint pas als het donker wordt...

Lees verder
18-10-2023

Over vijven

Over de vele betekenissen van het getal vijf in de Bijbel.

Lees verder

Het laatste Boek van de Torah heet Dêbharim (Dêvariem). Dabhar betekent woord, ding, of zaak.

Lees verder

Dat het rabbijnse, hedendaagse traditionele Jodendom zeer zeker in de opstanding gelooft, lezen we in dit gebed.

Lees verder

Psalm 139 vers 16 beschrijft hoe Adonai ons van zo dichtbij kent dat Hij zelfs ons allereerste begin aanschouwd heeft.

Lees verder
16-10-2023

De Karaiten

Karaiten geloven in de goddelijkheid van de schriftelijke leer, de hele Tenach. Volgens de Karaitische leer moet ieder zelf Tenach bestuderen en zich laten inspireren door wat er in Gods Woord staat.

Lees verder

God en Zijn tegenstander zijn geen twee gelijke grootheden. Er is één God: Hij alleen schept, ook de duisternis: namelijk door zich terug te trekken.

Lees verder

Uittrekken is een typische Bijbelse opdracht. De geschiedenis van het volk Israël kenmerkt zich door tenminste drie verschillende uittochten.

Lees verder

Izaäk/Yitschak en de Messias droegen zelf het hout...

Lees verder

"De verstandige ziet het kwaad/gevaar en verbergt zich, de onverstandigen gaan eraan voorbij en worden gestraft."

Lees verder