Varia

Er zijn vele mooie verhalen geschreven over of n.a.v. wat in het verleden is gebeurd. Maar er is geen mooier verhaal dan het gebeuren zelf.

Lees verder

In het moderne leger van Israël mochten soldaten nooit baarden dragen. Maar…. sinds er ook Charediem, orthodoxe Joden, in dienst moeten wordt op religieuze basis een baard toegestaan.

Lees verder
23-03-2023

Jiddisch

Jiddisch is een taal die Askenazische orthodoxe Joden vandaag de dag nog spreken. Het is een mengeling van Hebreeuws en Duits. Een paar voorbeeldjes.

Lees verder

In Israël heten verschillende sportclubs Maccabi מכבי, maar ook bijvoorbeeld een ziekteverzekeraar of een bekend Israëlisch biertje. Waarom Maccabi?

Lees verder

De profeet Ezechiël spreekt over de volken van ‘Gog en Magog ‘die in beweging komen tegen Tsion (Ez. 38: 16). Wat zijn dat voor volken?

Lees verder
20-03-2023

De Leeuw

Waarom is de Leeuw ארי arje de koning der dieren? Niet omdat hij de sterkste is of de snelste of de grootste… maar omdat hij geen angst heeft!

Lees verder
16-03-2023

Amen zeggen?

Woordstudie over het werkwoord áman אמן: bevestigen, opvoeden.

Lees verder

Bijna 1000 mensen hielden na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar ’70 hun hoofd ‘koel’ op de berg Masada, onder leiding van Eleazar Ben Yair.

Lees verder

Volgens professor Nissim Dana, MO-expert en verbonden met de Ariel University in Samaria, bevestigt de Koran dat het Land Israël aan de kinderen van Israël toebehoort.

Lees verder

In de bergketens tussen Shilo en Bethel, is wanneer de zon schijnt en er schaduw op de flanken te zien is, heel duidelijk de vier-letterige Naam JHWH te onderscheiden.

Lees verder