Woordstudies

Het woord קרן qeren kent wel zeven betekenissen.

Lees verder

In het Nederlands hangen de woorden geluk en (ge)lukken niet per definitie samen. Wanneer het iemand lukt om iets te bereiken is dat niet perse ‘geluk.’

Lees verder

Bij het bestuderen van het werkwoord פקד páqad stuiten we op een flinke tegenstelling in de Bijbel. Of lijkt dat maar zo? De eerste drie teksten die we hier aanhalen, zeggen hetzelfde: namelijk dat God de ongerechtigheden der vaderen...

Lees verder

Wanneer men in Israël spreekt over de Shomron שמרון dan bedoelt men de ‘betwiste gebieden’, het grondgebied dat de wereld sinds 1967 de ‘Westelijke oever van de Jordaan’ noemt.

Lees verder

Het Hebreeuwse woord wat in Ezechiël 1:4 vertaald is als blinkend metaal is het woord חשמל chashmal. De beroemde Joodse Bijbelverklaarder Rashi verklaarde dat Chashmal de naam van een engel is, van wie Ezechiël een lichtglans zag.

Lees verder

Geen taal als de Hebreeuwse heeft zoveel diepzinnige woordverbanden. Een aantal voorbeelden uitgelegd.

Lees verder

De wolk(en): bedekking, verhulling, richting aanwijzend. Ook verbanden met andere woorden geven nieuwe gezichtspunten.

Lees verder

Bij het werkwoord háŝah gaat het niet alleen om stilte met de mond, maar ook stil zijn van hart. Het is als het ware een innerlijk zwijgen, met je hele wezen tot ontzag komen.

Lees verder

Negev: bevrijding, beweging, huis. Een studie over de mogelijkheden van deze woestijn.

Lees verder

Als het Hebreeuwse woord voor ‘hemel’ שמים een ‘tweevoud’ is: wat is dan de ‘derde hemel’?

Lees verder