Woordstudies

Het woord פור pur heeft verband met het werkwoord פרר, párar: saboteren, teniet doen, verbreken. Ook is er woordverband met púráh פורה, wijnpers, de plek waar de kostbare druiven vertreden, stukgemaakt worden. Door verdrukkingen heen kan er iets moois...

Lees verder

In Handelingen 15:19-21 krijgen de gezanten die vanuit Jeruzalem zijn uitgezonden om de volken te onderrichten, het wijze advies mee om niet meteen de hele Torah verplichtend aan hen op te leggen, maar eerst te volstaan met een paar...

Lees verder

En Hij zal een נס nés, een banier oprichten onder de heidenen en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks.”

Lees verder

Voor de stelling dat het Germaanse woord god afgeleid is van het Hebreeuwse ‘êchod is geen volledig gefundeerd wetenschappelijk bewijs. Maar er is een prachtige aanwijzing in die richting.

Lees verder

Sod als werkwoord is heimelijk overleggen. Denk bv aan de מוסד mósád: (geheime dienst), fundament, verborgen ondergrond.

Lees verder

Een zegenspreuk is een zin met een zware lading, een ‘ingedikt gezegde’ waarin een lang verhaal in een paar woorden is samengevat. Het zijn krachttermen, die een krachtige uitwerking hebben: er gebeurt iets als er gezegend wordt.

Lees verder

De Bijbel spreekt niet alleen over Israëls God als Elohim, maar ook over nog andersoortige geestelijke grootheden die boven ons uitreiken in ruimte en tijd.

Lees verder

Gaat in de Bijbel om de aarde? Ja, het gáát om de aarde, maar het drááit om de hemel. De hemel is ... het uitgangspunt van al het aardse.

Lees verder