Woordstudies

Korte woordstudie over dit woord en aanverwante woorden.

Lees verder
18-10-2023

Bar בַּר

Het woord bar בַּר heeft meerdere betekenissen, zoals bijvoorbeeld: zoon, zoals in Psalm 2:12, maar vaker nog reinheid, zuiverheid.

Lees verder

In de Hebreeuwse naam Amaleq עָמָלֶק schuilt het woord מָלַק málaq, stukknijpen, onthoofden, wat letterverband en klankverwantschap heeft met מֶלֶך melekh, koning, voortrekker.

Lees verder

Psalm 83 blijft door de eeuwen heen een actuele boodschap uitdragen voor het volk Israël. Ook al is de Psalm zo’n 3000 jaar oud, sommige verzen zouden zo in de krant van Israël van vandaag afgedrukt kunnen worden.

Lees verder

Bij het kind op weg naar een eigen leven komt er bij de He’, in de vijfde levensfase, een doorbraak: een Stem breekt binnen. Wat antwoordt het kind?

Lees verder

Wanneer wordt het woord brieth ברית het eerst gebruikt in de Bijbel: In Genesis 6:18 en daar wordt het woord meteen door God Zelf gebruikt.

Lees verder

ma’alot מעלות, opgang.

Lees verder

Twee belangrijke kernwoorden met een Mem voorop zijn מלך (melekh: koning) en משך (máshakh: zalven, officieel installeren, aanstellen, inhuldigen).

Lees verder

Het woord מורה (móreh) hangt samen met het werkwoord ירה (járáh: werpen, schieten, richten, aanwijzen). Ook is hiervan afgeleid het woord (תורה Tóráh: Aanwijzing, Onderwijzing, Richtlijn).

Lees verder

Het werkwoord samakh סמך betekent ergens op leunen of iets laten rusten op. In Exodus en Leviticus wordt samakh vooral gebruikt in de context van de handoplegging tijdens het offeren.

Lees verder