Wetenschap

04-09-2023

Over muziek

Uit het nog steeds actuele en lezenswaardige boekje van de christen-gitarist en zanger LaMar Boschman: ‘De wedergeboorte van de muziek, een unieke kijk op de werkelijke betekenis en het doel van muziek.’ Hierin wordt geprobeerd de muziek in Bijbels...

Lees verder

In de medische wetenschap is inmiddels bekend dat onze spieren en organen allemaal stamcellen hebben, waarmee ze zichzelf kunnen repareren na beschadiging. Maar nu is het rare: dat hebben al onze spieren en organen, behalve de belangrijkste spier: ons...

Lees verder

God vraagt op een dag aan Job: "Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen "Hier zijn wij"? Gaat dit alleen maar over Gods majesteit in het onweer, of wordt er meer onthuld?

Lees verder

De Bijbel spreekt vaak over dat God onze nieren (en harten) beproeft, of toetst, en de nieren als plaats van onze emoties. Wat zegt de Bijbel nog meer over de functies van deze organen?

Lees verder

"Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven,..." Gaat dit over onze levensdagen, of heeft God misschien nóg iets in Zijn Boek geschreven, wat pas in onze tijd is ontdekt?

Lees verder

"Overvloed van vreugde is voor Uw Aangezicht", zegt Psalm 16:11. Er zit zoveel dans en schijnbaar plezier in veel natuurverschijnselen. En dat is evolutionair niet te verklaren, maar alleen door de Bijbel die vertelt dat God Zelf vol vreugde...

Lees verder

De Bijbel zegt, dat de aarde is gemaakt om op te wonen. Het Hebreeuwse woord zegt "geformeerd, in de juiste vorm gegoten, op een speciale manier". Wat zegt de wetenschap hierover?

Lees verder

In de Bijbel vinden we op meerdere plaatsen de opmerking, dat God de hemel heeft uitgespannen, en nog steeds uitspant. Gaat dat alleen maar over de uitdijing van het heelal, of bieden Bijbel en wetenschap nog andere gezichtspunten?

Lees verder

IJskristallen zijn een wonderlijk fenomeen: zoals er geen twee mensen precies gelijk zijn, zijn ook geen twee ijskristallen precies gelijk. Zo vallen meer mooie overeenkomsten te ontdekken.

Lees verder