STUDIEHUIS RESHIET

Maak kennis met de rijkdom van de Hebreeuwse taal

Welkom op onze website!

Wij zijn Yair en Karen Strijker. In deze kolom vertellen wij u hoe Studiehuis Reshiet is ontstaan.

Yair en Karen Strijker

Ger. ds. R. Strijker met zijn vrouw Tineke

Studiehuis Reshiet bestaat sinds dominee R.S. Strijker de Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ schreef, dit was in het begin van de jaren negentig. Hij wilde dat iedereen die de Bijbel leest, ook het Hebreeuws erbij kan pakken om zelfstandig Bijbelwoordstudie te doen zodat men weet wat er echt staat, zonder het raster van de vertaling.

Zoon Yair pakte dit in die tijd op om Joodse kinderen voor te bereiden op hun bar mitswa en samen werkten ze het materiaal uit voor klassikaal onderwijs. Het lag daarmee voor de hand dat Studiehuis Reshiet geboren zou worden en dit gebeurde in 1995.

Inmiddels geven wij, Yair en Karen Strijker, alweer jaren met veel plezier les uit de Alephcursus en we doen er nog veel meer bij, zoals het geven van (meest gratis) virtuele tours door Israël en webinars over de Bijbelse Hoogtijden zoals onder meer Pesach, Shavuoth en Sukkoth. We geven ook webinars over andere Bijbelse onderwerpen zoals de Parasha en de Psalmen en schrijven ons wekelijkse ‘Shomron Nieuws’ met nieuws uit Israël. Voor ieder wat wils.

Wij hebben twee kinderen: Ruth (2003) en Sam (2005). Wij wonen sinds 2013 in Israël in het dorpje Na’ale, wat mooi gelegen is in de heuvels van Ephraim/Benjamin, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. We runnen een gastenhuis en organiseren studiereizen voor ieder die wil genieten van het mooie Israël en onderwijs wil hebben over het land en de taal. Kijk in onze agenda voor het aanbod aan webinars en cursussen.


Wat wil Studiehuis Reshiet‭? ‬

Waarom vindt men lesgeven in de Hebreeuwse taal zo ontzettend belangrijk‭? ‬

Studiehuis Reshiet staat niet op zichzelf‭, ‬maar is een onderdeel van een brede beweging‭: ‬de Hebreeuwse Beweging‭.Die beweging staat ook weer niet op zichzelf‭, ‬maar is onlosmakelijk gekoppeld aan de Terugkeer-Beweging van het Joodse volk naar Tsion‭. ‬

Het gaat Studiehuis Reshiet ten diepste om het bevorderen van de‭ ‬mondigheid‭ = ‬om de mondigwording van iedere Nederlander of volksgenoot‭. ‬Mondigheid in tweeërlei zin‭: ‬mondig zijn als‭ ‬hoorder‭ ‬van het Woord van Israëls God én mondig zijn als‭ ‬dader‭ ‬van het Woord‭. ‬

Ook een historische schets van het begin van de vorige eeuw‭, ‬toen drie Bewegingen vrijwel gelijktijdig ontstonden‭: ‬de Terugkeer Beweging van het Joodse volk‭, ‬de Hebreeuwse Beweging en de Christelijke Terugkeer Beweging‭. ‬Alleen wanneer de Christelijke Terugkeerbeweging zich gaat baseren op het Volle Evangelie van de Hebreeuwse Bijbel‭ (‬dus ook op de Mozaïsche Torah‭), ‬is er echt perspectief op radicale vernieuwing van heel onze volksgemeenschap‭.

Lees meer


Hebreeuws, de heilige taal tegenover de ‘vervagende’ talen

Hebreeuws is niet zomaar een taal, maar de taal die van de Overkant naar ons toegekomen is. Het woord עִבְּרִית betekent letterlijk: komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God sprak en het geschiedde.

Spreken en taal, zo kunnen we lezen in het boek Genesis, gingen dus vooraf aan het scheppen. Volgens de Joodse overlevering is de schepping van de Taal een nog groter gebeuren dan de creaties van hemel en aarde. De Hebreeuwse Taal heeft zijn bron in God, Die Zelf Taal is: Hij is immers hét Woord: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en  het Woord was God (Joh.1:1).’

Wie zich verdiept in deze bijzonder diepzinnige en fijnzinnige taal, zal beamen dat deze Taal Goddelijk is; dat de God van Israël Zelf verborgen in deze Taal aanwezig is, zelfs tot in de grammaticale spelregels toe.

Lees meer


Ammeech Ammi‭ עמך‭ ‬עמי‭ ‬Uw volk is mijn volk‭ (‬Ruth 1:16‭)‬

Ammeech Ammi is een ANBI-stichting‭, ‬in 1980‭ ‬opgericht‭, ‬met als doelen‭: ‬

1‭. ‬het op toegankelijke wijze bevorderen van de kennis van de Hebreeuwse brontaal als toegangstaal tot de Woorden Gods‭ (‬Torah‭, ‬Profeten‭, ‬Psalmen‭), ‬die aan Israël zijn toevertrouwd‭. ‬Doelgroep‭: ‬ieder die mondig wil worden en wil weten wat de volle betekenis‭ ‬is van wat er in Gods Woord staat geschreven‭.‬

2‭. ‬het bevorderen van een anders omgaan met Gods goede aarde‭ (‬‘erets‭), ‬waarvan‭ ‬Erets‭ ‬Israël het uitverkoren middelpunt is‭, ‬schuilplaats en startplaats‭. ‬

Ammeech Ammi is in het spoor van Ruth‭, ‬een‭ ‬Uittochtbeweging‭, ‬als‬de Hebreeuwse letter Lamed‭ ‬ל‭, ‬een prikstok‭, ‬een stimulans‭, ‬die het volk prikt en stimuleert om uit te trekken‭:‬

a‭. ‬weg uit de wereld van het‭ ‬Griekse‭, ‬éénlijnige denken én‭ ‬

b‭. ‬weg uit het overwegend heidense Europees-Romeinse staatsysteem en op weg naar een training in het Beloofde Land dat zo klein is‭ ‬als Kanaän en tegelijk zo wijd als de wereld‭, ‬met de stad Jeruzalem‭, ‬bedoeld als het toekomstige‭ ‬Lofcentrum voor alle volken‭. ‬

Ruth ging niet naar Israël om dit volk te helpen‭, ‬maar om zelf geholpen te worden‭, ‬om losgemaakt te worden uit haar Moabitische‭, ‬afgodische heidense cultuur en zich te verenigen met het Godsvolk Israël‭: ‬‘Uw volk is mijn volk en Uw God is mijn God‭.‬’‭ ‬

Zoals Ruth kunnen meerderen uit de volkeren naar Israël komen om te leren aangaande de wegen van Adonai‭, ‬onze Here‭, ‬en deze kennis mee terugnemen naar hun eigen landen opdat heel de aarde vervuld wordt met de kennis van de God van Israël en Zijn Gezalfde‭.‬

Zo is ook het doel van Ammeech Ammi niet om‭ ‬in eerste instantie steun te geven‭ ‬aan‭ ‬Israël‭, ‬maar om steun te vinden‭ ‬in‭ ‬Israël en om‭ ‬vanuit‭ ‬Israël de volkerenwereld van dienst te zijn‭.‬

Ammeech Ammi zet geen eigen projecten op‭, ‬maar ondersteunt moreel en financieel projecten die in de lijn liggen van haar doelstelling‭: ‬zoals het in Israël gevestigde Hebreeuwse‭ ‬Studiehuis Reshiet‭ (‬in Na’aleh/Samaria‭), ‬dat spoort met de Uittochtbeweging uit de wereld van het Griekse denken‭. ‬Ammeech Ammi probeert niet in de eerste‭ ‬plaats zelf fondsen te vergaren‭, ‬maar geeft vooral stimulansen om giften te geven aan Studiehuis Reshiet‭. ‬De ANBI-stichting A.A‭. ‬functioneert daarbij vooral als‭ ‬doorgeefluik‭: ‬donaties via AA zijn fiscaal aftrekbaar‭. ‬Studiehuis Reshiet legt zich vooral toe op het onderwijs geven aan ieder die wil over het Hebreeuwse denken en de Hebreeuwse taal‭, ‬voor iedereen toegankelijk‭.‬

Overweegt u een‭ ‬‘Uittochtgift’‭? ‬Stichting Ammeech Ammi‭, ‬ovv Studiehuis Reshiet‭. ‬

NL86INGB0004358913‭. ‬

Het draait allemaal om Jeshuah‭ (‬Bevrijding‭), ‬maar het gáát om het Koninkrijk Gods dat vanuit Zion/Tsion alle volken omvat‭. ‬

Informatie Reshiet Israël‭: ‬

tel‭. ‬00972‭ ‬54‭ ‬8858281‭ ‬

Oorlogsupdate 20 november 2023

President Abbas heeft in een geschreven document ontkend dat hamasterroristen op 7 oktober het enorme bloedbad in Israël hebben aangericht en claimde dat Israël dit zelf heeft gedaan met gebruik van gevechtshelikopters.

De ongelooflijke domheid van zo’n verklaring!

Het uiterst verontwaardigde antwoord van Netanyahu kwam al snel:
‘Mijn doel is dat de dag nadat we Hamas hebben vernietigd, elk toekomstig burgerlijk bestuur in Gaza het bloedbad op 7 oktober niet zal ontkennen, zijn kinderen niet zal opleiden tot terroristen, niet zal betalen voor terroristen, en zijn kinderen niet zal vertellen dat hun uiteindelijke doel in het leven is om de vernietiging en ontbinding van de staat Israël te zien. Dat is niet acceptabel, en dat is niet de manier om vrede te bereiken.’

Na die verklaring heeft Abbas zijn beschuldiging maar ingetrokken. Maar de uiterste onbetrouwbaarheid van deze man blijft een vieze smaak in de mond van iedere Israëli, ook al wist iedereen hier dat allang. We hebben al zoveel leugens uit zijn mond gehoord in de afgelopen jaren. De ergste is nog wel dat hij de holocaust ontkent.

Het bleek overigens bij de uitslag van een enquête dat de Arabieren in Judea en Samaria onder leiding van Abbas nog agressiever tegenover de Israeli’s staan dan de Gazanen, door de opruiing van hun president. We zijn hier absoluut niet uit de gevarenzone…

Het is zuur om te bedenken dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken met Abbas al eerder heeft bekokstoofd dat hij in Gaza zal regeren nadat Hamas is vernietigd. Het is niet de plaats van Blinken om dit soort dingen te beloven zonder medeweten van de Israëlische regering en bovendien kan Abbas het volk waar hij nu de zelfverkozen (hij heeft na zijn aanstelling in 2004 immers nooit meer verkiezingen uitgeschreven) president van is, niet eens in toom houden; het regende de afgelopen jaren van de aanslagen op Israëlische burgers. Als Abbas aan de macht zou komen in Gaza komt Israël van de regen in de drup.

Gisteren zijn beelden vrijgegeven van de veiligheidscamera’s van het Al Shifaziekenhuis. Daarop is te zien hoe gijzelaars binnen in het ziekenhuis worden gebracht door gewapende hamasleden.

Om dan te bedenken hoe de meeste media in de wereld Israël veroordelen over hun vermeende ‘aanval’ op dit ziekenhuis. Het blijkt nu dat personeel wel degelijk op de hoogte was en zelfs meewerkte met hamas op die zevende oktober, dit staat klip en klaar op hun eigen camera’s. Noa Marciano is dan ook daar vermoord en in een bijgebouw gevonden op een stretcher. Verder zijn er nog meer tunnels onder het ziekenhuis gevonden, het gehoon van een aantal Nederlandse media ten spijt.

Van de rest van de gijzelaars is niets vernomen in het afgelopen weekend. De spanning loopt echt op. Er wordt steeds harder geroepen in de wereld om een wapenstilstand, maar dat geeft hamas, zoals eerder gezegd, meteen de kans om arsenaal aan te vullen en gijzelaars verder weg te verstoppen, dat zou een zeer slecht scenario worden. Israël moet dus wel doorgaan met tunnels vernietigen en verder zoeken, er is geen weg terug.

Overigens vallen er weer meer raketten vanuit Gaza op ons land, ook vannacht werd men in het zuiden weer vaker opgeschrikt. Vanuit Libanon zijn er inmiddels ook zo’n duizend raketten afgeschoten op het noorden van Israël. Ze krijgen meteen lik op stuk van de IAF (Israeli AirForce) omdat ze door het afschieten verraden waar de raketinstallatie staat.

Er zijn meer dan tien soldaten gesneuveld in Gaza in het afgelopen weekend. Het is bovendien zwaar gaan regenen en dit maakt het beslist niet makkelijker voor onze mensen daar. De modder is erg plakkerig en het zicht is slecht. Niet iedereen heeft kleding die warm en waterdicht genoeg is, we proberen te helpen met deze zaken zo snel mogelijk te helpen aanvullen. Men moet denken: er zijn plotseling 350.000 soldaten opgeroepen, welk leger heeft zoveel kleding in voorraad?

Het geld voor de tweede nachtkijker voor de burgerwacht in het dorp is binnen, het is nog steeds minimaal, maar we zijn dankbaar! Deze dingen zijn zo kostbaar omdat men ermee moet kunnen rennen zonder dat het beeld vervaagt, de meeste nachtkijkers moet men stil houden, maar dat is in een oorlog helaas niet haalbaar.

Ook hier bij ons regent het af en toe heel zwaar, het is fijn voor het land, maar minder fijn voor de soldaten en burgerwacht. Hopelijk ook minder fijn voor eventuele aanvallers, we hopen dat ze thuis blijven bij moeders pappot.

Er werd in de Rode Zee een vrachtschip gekaapt door Houthi’s, die blijkbaar aannamen dat er Israeli’s aan boord zouden zijn. Dit was echter niet zo; alhoewel het schip gedeeltelijk eigendom van de Israëlische rederij Il Onger is, heeft het ook een Britse eigenaar. Een IDF-woordvoerder noemde de kaping ‘Iraans terrorisme’ en ‘een zeer ernstige gebeurtenis op mondiaal niveau.’ De Houthi’s zijn een proxi (handlanger) van Iran, net als hamas.

Onze zoon Sam viel gisteren heel hard in de regen, hij vertelde het later en we hadden echt met hem te doen. Hij heeft ook iets te veel ongelukjes: hij had eerder zijn wapen al tegen zijn hoofd gekregen waardoor hij flink bloedde en naar de dokter moest; later kreeg hij op de boot een deur met een uitsteeksel midden in zijn gezicht, gelukkig niet in, maar net onder zijn oog, maar ook dat bloedde flink en gisteren viel hij dus zo vervelend net voor de ogen van een paar hoge officieren waardoor hij zich ook nogal stom voelde, buiten de pijn die hij had van de val. We zijn overigens blij dat hij het goed maakt op zijn basis, dat hij een fijn team heeft op zijn boot en veel interessante dingen leert. Hij is zo gefocust geworden, de flierefluiter die op school de kantjes eraf liep is niet meer te herkennen. Ik schrijf dit glimlachend want wij als ouders dachten weleens: o, o, o…

Onze dochter Ruth is vreselijk druk met de voorbereidingen van lessen terwijl ze ook zelf tot in de avonduren veel les krijgt over haar toekomstige taak als officier. Dit is de laatste week dat ze op haar basis is, voordat ze naar het zuiden vertrekt voor de rest van haar opleiding. Dinsdag moeten vier mensen vertrekken want er blijft maar een bepaald percentage mensen over. Ruth maakt zich daar niet druk om, ze doet het prima, is helemaal zichzelf en houdt van haar werk, dat wordt gezien door haar meerderen.

Bij mij is, net zoals bij het hele volk, veel verdriet over alle gebeurtenissen. Zodra ik bid, huil ik, ik kan het niet helpen. Er speelt zich zoveel tegelijk af op zoveel fronten. Staat er niet in de Bijbel dat God de tranen van Zijn kinderen bewaart? Voor Hem zijn ze kostbaar, Hij antwoordt op het roepen en smeken van Zijn kinderen. Het komt goed, Hij laat Zijn volk niet in de steek, wat er ook gebeurt!

Gods zegen allemaal, blijf alstublieft bidden, maar dat hoef ik vast niet te vragen, liefs,
Karen Strijker, hartelijke groeten ook van Yair.