STUDIEHUIS RESHIET

Maak kennis met de rijkdom van de Hebreeuwse taal

Welkom op onze website!

Wij zijn Yair en Karen Strijker. In deze kolom vertellen wij u hoe Studiehuis Reshiet is ontstaan.

Yair en Karen Strijker

Ger. ds. R. Strijker met zijn vrouw Tineke

Studiehuis Reshiet bestaat sinds dominee R.S. Strijker de Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ schreef, dit was in het begin van de jaren negentig. Hij wilde dat iedereen die de Bijbel leest, ook het Hebreeuws erbij kan pakken om zelfstandig Bijbelwoordstudie te doen zodat men weet wat er echt staat, zonder het raster van de vertaling.

Zoon Yair pakte dit in die tijd op om Joodse kinderen voor te bereiden op hun bar mitswa en samen werkten ze het materiaal uit voor klassikaal onderwijs. Het lag daarmee voor de hand dat Studiehuis Reshiet geboren zou worden en dit gebeurde in 1995.

Inmiddels geven wij, Yair en Karen Strijker, alweer jaren met veel plezier les uit de Alephcursus en we doen er nog veel meer bij, zoals het geven van (meest gratis) virtuele tours door Israël en webinars over de Bijbelse Hoogtijden zoals onder meer Pesach, Shavuoth en Sukkoth. We geven ook webinars over andere Bijbelse onderwerpen zoals de Parasha en de Psalmen en schrijven ons wekelijkse ‘Shomron Nieuws’ met nieuws uit Israël. Voor ieder wat wils.

Wij hebben twee kinderen: Ruth (2003) en Sam (2005). Wij wonen sinds 2013 in Israël in het dorpje Na’ale, wat mooi gelegen is in de heuvels van Ephraim/Benjamin, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. We runnen een gastenhuis en organiseren studiereizen voor ieder die wil genieten van het mooie Israël en onderwijs wil hebben over het land en de taal. Kijk in onze agenda voor het aanbod aan webinars en cursussen.


Wat wil Studiehuis Reshiet‭? ‬

Waarom vindt men lesgeven in de Hebreeuwse taal zo ontzettend belangrijk‭? ‬

Studiehuis Reshiet staat niet op zichzelf‭, ‬maar is een onderdeel van een brede beweging‭: ‬de Hebreeuwse Beweging‭.Die beweging staat ook weer niet op zichzelf‭, ‬maar is onlosmakelijk gekoppeld aan de Terugkeer-Beweging van het Joodse volk naar Tsion‭. ‬

Het gaat Studiehuis Reshiet ten diepste om het bevorderen van de‭ ‬mondigheid‭ = ‬om de mondigwording van iedere Nederlander of volksgenoot‭. ‬Mondigheid in tweeërlei zin‭: ‬mondig zijn als‭ ‬hoorder‭ ‬van het Woord van Israëls God én mondig zijn als‭ ‬dader‭ ‬van het Woord‭. ‬

Ook een historische schets van het begin van de vorige eeuw‭, ‬toen drie Bewegingen vrijwel gelijktijdig ontstonden‭: ‬de Terugkeer Beweging van het Joodse volk‭, ‬de Hebreeuwse Beweging en de Christelijke Terugkeer Beweging‭. ‬Alleen wanneer de Christelijke Terugkeerbeweging zich gaat baseren op het Volle Evangelie van de Hebreeuwse Bijbel‭ (‬dus ook op de Mozaïsche Torah‭), ‬is er echt perspectief op radicale vernieuwing van heel onze volksgemeenschap‭.

Lees meer


Hebreeuws, de heilige taal tegenover de ‘vervagende’ talen

Hebreeuws is niet zomaar een taal, maar de taal die van de Overkant naar ons toegekomen is. Het woord עִבְּרִית betekent letterlijk: komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God sprak en het geschiedde.

Spreken en taal, zo kunnen we lezen in het boek Genesis, gingen dus vooraf aan het scheppen. Volgens de Joodse overlevering is de schepping van de Taal een nog groter gebeuren dan de creaties van hemel en aarde. De Hebreeuwse Taal heeft zijn bron in God, Die Zelf Taal is: Hij is immers hét Woord: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en  het Woord was God (Joh.1:1).’

Wie zich verdiept in deze bijzonder diepzinnige en fijnzinnige taal, zal beamen dat deze Taal Goddelijk is; dat de God van Israël Zelf verborgen in deze Taal aanwezig is, zelfs tot in de grammaticale spelregels toe.

Lees meer