STUDIEHUIS RESHIET

Maak kennis met de rijkdom van de Hebreeuwse taal

Welkom op onze website!

Wij zijn Yair en Karen Strijker. In deze kolom vertellen wij u hoe Studiehuis Reshiet is ontstaan.

Yair en Karen Strijker

Ger. ds. R. Strijker met zijn vrouw Tineke

Studiehuis Reshiet bestaat sinds dominee R.S. Strijker de Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ schreef, dit was in het begin van de jaren negentig. Hij wilde dat iedereen die de Bijbel leest, ook het Hebreeuws erbij kan pakken om zelfstandig Bijbelwoordstudie te doen zodat men weet wat er echt staat, zonder het raster van de vertaling.

Zoon Yair pakte dit in die tijd op om Joodse kinderen voor te bereiden op hun bar mitswa en samen werkten ze het materiaal uit voor klassikaal onderwijs. Het lag daarmee voor de hand dat Studiehuis Reshiet geboren zou worden en dit gebeurde in 1995.

Inmiddels geven wij, Yair en Karen Strijker, alweer jaren met veel plezier les uit de Alephcursus en we doen er nog veel meer bij, zoals het geven van (meest gratis) virtuele tours door Israël en webinars over de Bijbelse Hoogtijden zoals onder meer Pesach, Shavuoth en Sukkoth. We geven ook webinars over andere Bijbelse onderwerpen zoals de Parasha en de Psalmen en schrijven ons wekelijkse ‘Shomron Nieuws’ met nieuws uit Israël. Voor ieder wat wils.

Wij hebben twee kinderen: Ruth (2003) en Sam (2005). Wij wonen sinds 2013 in Israël in het dorpje Na’ale, wat mooi gelegen is in de heuvels van Ephraim/Benjamin, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. We runnen een gastenhuis en organiseren studiereizen voor ieder die wil genieten van het mooie Israël en onderwijs wil hebben over het land en de taal. Kijk in onze agenda voor het aanbod aan webinars en cursussen.


Ammeech Ammi‭ עמך‭ ‬עמי‭ ‬Uw volk is mijn volk‭ (‬Ruth 1:16‭)‬

Ammeech Ammi is een ANBI-stichting‭, ‬in 1980‭ ‬opgericht‭, ‬met als doelen‭: ‬

1‭. ‬het op toegankelijke wijze bevorderen van de kennis van de Hebreeuwse brontaal als toegangstaal tot de Woorden Gods‭ (‬Torah‭, ‬Profeten‭, ‬Psalmen‭), ‬die aan Israël zijn toevertrouwd‭. ‬Doelgroep‭: ‬ieder die mondig wil worden en wil weten wat de volle betekenis‭ ‬is van wat er in Gods Woord staat geschreven‭.‬

2‭. ‬het bevorderen van een anders omgaan met Gods goede aarde‭ (‬‘erets‭), ‬waarvan‭ ‬Erets‭ ‬Israël het uitverkoren middelpunt is‭, ‬schuilplaats en startplaats‭. ‬

Ammeech Ammi is in het spoor van Ruth‭, ‬een‭ ‬Uittochtbeweging‭, ‬als‬de Hebreeuwse letter Lamed‭ ‬ל‭, ‬een prikstok‭, ‬een stimulans‭, ‬die het volk prikt en stimuleert om uit te trekken‭:‬

a‭. ‬weg uit de wereld van het‭ ‬Griekse‭, ‬éénlijnige denken én‭ ‬

b‭. ‬weg uit het overwegend heidense Europees-Romeinse staatsysteem en op weg naar een training in het Beloofde Land dat zo klein is‭ ‬als Kanaän en tegelijk zo wijd als de wereld‭, ‬met de stad Jeruzalem‭, ‬bedoeld als het toekomstige‭ ‬Lofcentrum voor alle volken‭. ‬

Ruth ging niet naar Israël om dit volk te helpen‭, ‬maar om zelf geholpen te worden‭, ‬om losgemaakt te worden uit haar Moabitische‭, ‬afgodische heidense cultuur en zich te verenigen met het Godsvolk Israël‭: ‬‘Uw volk is mijn volk en Uw God is mijn God‭.‬’‭ ‬

Zoals Ruth kunnen meerderen uit de volkeren naar Israël komen om te leren aangaande de wegen van Adonai‭, ‬onze Here‭, ‬en deze kennis mee terugnemen naar hun eigen landen opdat heel de aarde vervuld wordt met de kennis van de God van Israël en Zijn Gezalfde‭.‬

Zo is ook het doel van Ammeech Ammi niet om‭ ‬in eerste instantie steun te geven‭ ‬aan‭ ‬Israël‭, ‬maar om steun te vinden‭ ‬in‭ ‬Israël en om‭ ‬vanuit‭ ‬Israël de volkerenwereld van dienst te zijn‭.‬

Ammeech Ammi zet geen eigen projecten op‭, ‬maar ondersteunt moreel en financieel projecten die in de lijn liggen van haar doelstelling‭: ‬zoals het in Israël gevestigde Hebreeuwse‭ ‬Studiehuis Reshiet‭ (‬in Na’aleh/Samaria‭), ‬dat spoort met de Uittochtbeweging uit de wereld van het Griekse denken‭. ‬Ammeech Ammi probeert niet in de eerste‭ ‬plaats zelf fondsen te vergaren‭, ‬maar geeft vooral stimulansen om giften te geven aan Studiehuis Reshiet‭. ‬De ANBI-stichting A.A‭. ‬functioneert daarbij vooral als‭ ‬doorgeefluik‭: ‬donaties via AA zijn fiscaal aftrekbaar‭. ‬Studiehuis Reshiet legt zich vooral toe op het onderwijs geven aan ieder die wil over het Hebreeuwse denken en de Hebreeuwse taal‭, ‬voor iedereen toegankelijk‭.‬

Overweegt u een‭ ‬‘Uittochtgift’‭? ‬Stichting Ammeech Ammi‭, ‬ovv Studiehuis Reshiet‭. ‬

NL86INGB0004358913‭. ‬

Het draait allemaal om Jeshuah‭ (‬Bevrijding‭), ‬maar het gáát om het Koninkrijk Gods dat vanuit Zion/Tsion alle volken omvat‭. ‬

Informatie Reshiet Israël‭: ‬

tel‭. ‬00972‭ ‬54‭ ‬8858281‭ ‬

Wilt u ook onze wekelijkse gratis nieuwsbrief inclusief agenda en Parasha ontvangen? Stuur even een mailtje naar info@studiehuisreshiet.nl


Wat wil Studiehuis Reshiet‭? ‬

Waarom vindt men lesgeven in de Hebreeuwse taal zo ontzettend belangrijk‭? ‬

Studiehuis Reshiet staat niet op zichzelf‭, ‬maar is een onderdeel van een brede beweging‭: ‬de Hebreeuwse Beweging‭.Die beweging staat ook weer niet op zichzelf‭, ‬maar is onlosmakelijk gekoppeld aan de Terugkeer-Beweging van het Joodse volk naar Tsion‭. ‬

Het gaat Studiehuis Reshiet ten diepste om het bevorderen van de‭ ‬mondigheid‭ = ‬om de mondigwording van iedere Nederlander of volksgenoot‭. ‬Mondigheid in tweeërlei zin‭: ‬mondig zijn als‭ ‬hoorder‭ ‬van het Woord van Israëls God én mondig zijn als‭ ‬dader‭ ‬van het Woord‭. ‬

Ook een historische schets van het begin van de vorige eeuw‭, ‬toen drie Bewegingen vrijwel gelijktijdig ontstonden‭: ‬de Terugkeer Beweging van het Joodse volk‭, ‬de Hebreeuwse Beweging en de Christelijke Terugkeer Beweging‭. ‬Alleen wanneer de Christelijke Terugkeerbeweging zich gaat baseren op het Volle Evangelie van de Hebreeuwse Bijbel‭ (‬dus ook op de Mozaïsche Torah‭), ‬is er echt perspectief op radicale vernieuwing van heel onze volksgemeenschap‭.

Lees meer


Hebreeuws, de heilige taal tegenover de ‘vervagende’ talen

Hebreeuws is niet zomaar een taal, maar de taal die van de Overkant naar ons toegekomen is. Het woord עִבְּרִית betekent letterlijk: komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God sprak en het geschiedde.

Spreken en taal, zo kunnen we lezen in het boek Genesis, gingen dus vooraf aan het scheppen. Volgens de Joodse overlevering is de schepping van de Taal een nog groter gebeuren dan de creaties van hemel en aarde. De Hebreeuwse Taal heeft zijn bron in God, Die Zelf Taal is: Hij is immers hét Woord: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en  het Woord was God (Joh.1:1).’

Wie zich verdiept in deze bijzonder diepzinnige en fijnzinnige taal, zal beamen dat deze Taal Goddelijk is; dat de God van Israël Zelf verborgen in deze Taal aanwezig is, zelfs tot in de grammaticale spelregels toe.

Lees meer