TijdStip artikelen algemeen

Eeuwenlange Jodenvervolging en gedwongen bekeringen hebben niet bepaald vertrouwen gegeven aan de bewoners van de jonge Joodse Staat. Hoe dan wel met hen spreken over bv Jehoshua?

Lees verder

De moderne Israëlische plaats Beth Shemesh is in 1950 gesticht en ligt ongeveer 20 kilometer ten westen van Jeruzalem. Vandaag de dag wonen er hoofdzakelijk orthodoxe Joden.

Lees verder

Over hoe de dierenwereld grotendeels 'vrees' heeft voor de mens, maar ook dat God mens én dier wil zegenen, en ook genezen!

Lees verder

Tarwe is de eerste van de zeven vruchten van het land. De meeste van de zeven vruchten rijpen in het najaar, behalve gerst en tarwe die in het voorjaar rijpen.

Lees verder

Het Bijbelse jaar wordt bepaald door de zon, echter, de maanden worden bepaald door de maan. Daarom wordt de Bijbelse kalender ook wel een lunasoleaire kalender, oftewel maan-zonkalender genoemd.

Lees verder
23-10-2023

Heilige woede

In Mattheüs 23:3-36 levert Yehoshua acht "wee jullie!" vegen uit de pan af aan het adres van de Farizeeën en hun schriftgeleerden. Maar hoe stond Hij eigenlijk tegenover hen?

Lees verder

Jehoshua/Jezus is gekomen als het Licht in de wereld, zodat ieder die in Hem gelooft in de duisternis niet hoeft te blijven. Rond welke tijd van het jaar zou Jehoshua deze uitspraak gedaan hebben?

Lees verder

De eerste keer dat we over licht lezen in de Bijbel is wanneer God sprak:* ‘er zij/geschiedde licht". Zoals er gradaties van licht zijn, van fel licht tot zacht nevelige glans, zo ook van donker: van schemering tot aan...

Lees verder

Het boek Nehemia is voor een groot deel in de ik-vorm geschreven. Kunnen we sommige teksten voor Israël ook op onszelf toepassen?

Lees verder

Latrun is een historisch gebied en een kruispunt in de zuidelijke Ayalon-vallei, waar de heuvels van Judea zo ongeveer beginnen, zo’n anderhalve kilometer van het historische Emmaüs.

Lees verder