TijdStip artikelen algemeen

Het eerste stukje aarde dat bij de schepping (Gen. 1) boven de oerwateren uitstak was volgens de Hebreeuwse traditie een rots, een אבן, (‘ebhen).

Lees verder

Een trein zonder doel, zonder eindstation, is een dom ding. Waarheen zijn wij op reis?

Lees verder

Onze huidige oververstedelijkte samenleving is het resultaat van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in onze geschiedenis: de komst van het massale machinaal produceren.

Lees verder

Gods Tijd is heel precies. Op de seconde nauwkeurig en berekend, zoals het in de sportwereld om honderdsten van seconden kan gaan, zo precies is God in het uitwerken van Zijn plannen.

Lees verder

Exodus 20:18… ‘en zij zagen de stemmen en de bliksem en het geluid der bazuinen.’ Zo staat het er in het Hebreeuws. Maar hoe kan dat?

Lees verder

De berg מוריה Moriah heeft een hele mooie en betekenisvolle naam. De Tempelberg, plaats van de binding van Isaäk, en van het Offer van de Zoon. En nog veel meer.

Lees verder

Een gedicht over Gods Liefde.

Lees verder

Eén van de twee manieren om Hebreeuws te schrijven, was zo’n 2000 jaar geleden geheel in onbruik geraakt en vergeten. Maar in de afgelopen eeuw is het herontdekt.

Lees verder

In de loop der eeuwen hebben rabbijnse taaltheologen tal van Hebreeuwse taaleigenaardigheden opgemerkt en de unieke waarde ervan erkend.

Lees verder

Wat moeten we precies verstaan onder het woord "woning", waar het God betreft? Wat is Zijn woning?

Lees verder