TijdStip artikelen algemeen

Er is vanuit Ethiopië een groot aantal Joden naar Israël gekomen in de jaren ’80 en ’90. Ze noemen zichzelf ook wel Huis van Israël, Beta Israel. Ze hebben deze benaming omdat ze duizenden jaren geleden vanuit Israël in...

Lees verder

De Bijbelse ‘pauzetijden’ zijn onlosmakelijk gekoppeld aan Gods Handelen. Aan de voltooiing van de schepping, Zijn voorbijgaan bij het gericht over Egypte, Zijn neerdalen op de Sinaï, enz.

Lees verder

De eerste keer dat er melding van deze plaats wordt gemaakt in de Bijbel is wanneer Abraham enige tijd verblijft bij de Eik van Mamre, in het land van de Kanaänieten.

Lees verder

Notities over Woord en Geest.

Lees verder

Wie is de Engel des Heeren? een grondige studie.

Lees verder

Niet eerder hebben wij in Israël meegemaakt dat het volk zo onderling verdeeld is, en bedreigd. Maar zou Israël, behalve militair, niet ook vooral geestelijk verenigd moeten worden?

Lees verder

Gods verbond met Abraham, dat voortgezet is in het verbond met Isaäk en Jacob is uniek en betreft alleen de kinderen Israëls én allen die in deze volksgemeenschap zijn opgenomen. Behoort het Nederlandse volk dus niet automatisch tot het...

Lees verder

Over ballingschap, terugkeer, verlossing en parallellen met de huidige beweging van terugkeer naar de Hebreeuwse wortels.

Lees verder

Alle drie Bijbelse hoogtijfeesten Pesach, Shabhuoth en Sukóth zijn dankzeggingsfeesten voor Gods verrassend handelen in schepping en geschiedenis. Danken is antwoorden op het Woord, op de Beloften en Daden van Israëls God.

Lees verder

De mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Zoals Hij een Hart heeft, hebben wij dat ook. Aan wat of w(W)ie behoort ons hart toe?

Lees verder