Wat is eigenlijk een Alephcursus?

De Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is een korte, laagdrempelige cursus met een beperkte doelstelling en een geheel eigen methodiek. Het voornaamste doel is het leren kennen van de 22 Hebreeuwse lettertekens en het leren spellen van Hebreeuwse woordstammen als basis voor zelfstandige Bijbelwoordstudie.

Een onmisbaar instrument daarbij is een Hebreeuwse concordantie: een boek met de vindplaatsen van alle Hebreeuwse Bijbelwoorden. Met behulp hiervan kan men een Hebreeuws woord in het ene verband vergelijken met hetzelfde woord in een ander verband, waardoor vaak verrassende betekenisvolle aspecten zichtbaar worden.

Nauw samenhangend met deze beperkte doelstelling is de beperkte studieduur: ‘Hebreeuws in Zes Dagen.’ Een normale Hebreeuwse leergang voor het leren vertalen van zinnen en het analyseren van teksten vergt meestal vele maanden of (om alle vertaal- en tekst analytische vaardigheden onder de knie te krijgen) soms jaren. Maar aan de hand van de Alephcursus kan men in betrekkelijk korte tijd zelfstandig woordstudent worden en onafhankelijk van geleerde tussenpersonen Hebreeuwse Bijbelwoordstudie gaan doen.

Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is een geheel eigen, volwaardige vorm van Bijbelstudie. Ook de lesmethode is specifiek, omdat gegevens uit de rijke Hebreeuwse taaltraditie creatief zijn verwerkt en uitgewerkt.

De meeste Hebreeuwse leerboeken gebruiken een analytische methode, waarbij vakkundig de verschillende taalaspecten uiteengezet worden: klankleer, vormleer en syntaxis. De Alephcursus heeft een heel andere aanpak, die gebaseerd is op het unieke gegeven uit de Hebreeuwse ‘schatkamer’ dat elk van de 22 letters gekenmerkt is door een betekenisvolle naam.

Deze letters en hun betekenisvolle namen zijn in deze editie tevens op speelse wijze terug te vinden in de illustraties, om zodoende de 22 letters extra herkenning te geven. In deze leergang zijn de 22 letternamen aaneen geregen tot een verhaal over de drie Uittochten (Ur, Egypte en Babel) en wordt de grammatica ‘opgehangen’ aan 11 dienstdoende letters, waarbij een wandeling gemaakt wordt in het werkwoordspark met hoog in het midden het werkwoord van de NAAM: HA(W)JAH יהוה (welke betekent: geschieden, erbij zijn).

 

Talen zijn toegangswegen. Wie Grieks of Engels kent heeft rechtstreeks toegang tot de literaire meesterwerken van Homerus of Shakespeare. Rechtstreeks wil zeggen: zonder het raster van een vertaling waardoor vaak bepaalde woordaspecten en fijnzinnige woordspelingen verloren gaan.

Wie Hebreeuws gaat leren krijgt een directe toegang tot de Hebreeuwse Bijbel, een uniek Meesterwerk uit de wereldliteratuur. De Hebreeuwse Bijbel is meer dan een literair geschrift. Dit Unieke Boek is zogezegd ‘de Schriftgeworden Stem van Israëls God’, een ‘Werkstuk van de Heilige Geest,’ een ‘Schepping grootser dan de schepping van de wereld’. Maar de Bijbel is toch ook een literair kunststuk: ‘een fijnzinnig taalkundig Meesterwerk, waarbij elk woord, zelfs elke letter op z(Z)ijn plaats staat.’

Uw docenten voor deze cursus zijn Yair en Karen Strijker.

Als u twijfelt of deze cursus iets voor u is dan mag u de eerste les vrijblijvend meedoen, geef u HIER op. Voor de gratis eerste les uit het cursusboek klikt u hier .

Kijk op onze Agenda voor de lopende en komende cursussen en webinars.