Tijdstipartikelen

03-10-2023

De Falasha’s, Joden van Ethiopië

Er is vanuit Ethiopië een groot aantal Joden naar Israël gekomen in de jaren ’80 en ’90. Ze noemen zichzelf ook wel Huis van Israël, Beta Israel. Ze hebben deze benaming omdat ze duizenden jaren geleden vanuit Israël in...

Lees verder
03-10-2023

Over de Bijbelse ‘pauzetijden’

De Bijbelse ‘pauzetijden’ zijn onlosmakelijk gekoppeld aan Gods Handelen. Aan de voltooiing van de schepping, Zijn voorbijgaan bij het gericht over Egypte, Zijn neerdalen op de Sinaï, enz.

Lees verder
02-10-2023

Geen twee goden

God en Zijn tegenstander zijn geen twee gelijke grootheden. Er is één God: Hij alleen schept, ook de duisternis: namelijk door zich terug te trekken.

Lees verder
02-10-2023

Sichem – Graf van Jozef

De eerste keer dat er melding van deze plaats wordt gemaakt in de Bijbel is wanneer Abraham enige tijd verblijft bij de Eik van Mamre, in het land van de Kanaänieten.

Lees verder
02-10-2023

Psalm 119

Psalm 119 één lange lofzang op de Torah. Waar gaat het feitelijk over in die Onderwijzing van God?

Lees verder
02-10-2023

‘Een Zevental Notities’

Notities over Woord en Geest.

Lees verder
28-09-2023

De Engel des Heeren

Wie is de Engel des Heeren? een grondige studie.

Lees verder
28-09-2023

Am Qadosh-Am ‘Echad

Niet eerder hebben wij in Israël meegemaakt dat het volk zo onderling verdeeld is, en bedreigd. Maar zou Israël, behalve militair, niet ook vooral geestelijk verenigd moeten worden?

Lees verder
28-09-2023

Het unieke Abrahamitische verbond

Gods verbond met Abraham, dat voortgezet is in het verbond met Isaäk en Jacob is uniek en betreft alleen de kinderen Israëls én allen die in deze volksgemeenschap zijn opgenomen. Behoort het Nederlandse volk dus niet automatisch tot het...

Lees verder
14-09-2023

Ezra hoofdstuk 2, terugkeer uit ballingschap

Over ballingschap, terugkeer, verlossing en parallellen met de huidige beweging van terugkeer naar de Hebreeuwse wortels.

Lees verder