13-10-2022

De Tien Woorden in samenvatting

Beloftevolle Woorden

De Tien Woorden zijn in meerderheid beloftevolle woorden: bij acht van Tien staan de werkwoorden in de toekomende tijd. Slechts twee van de Tien zijn pure geboden, waarbij de werkwoordsvorm staat in de gebiedende wijs: ‘gedenk de Shabat’ en ‘eer Uw vader en Uw moeder.’ Deze twee zijn fundamenteel voor de vervulling van de beloften: door het gedenken en heiligen van de Shabat wordt de relatie met Israëls God, met Zijn Woord onderhouden en kan Zijn Geest de Torah schrijven in onze harten (Jeremia 31:33; Hebreeën 8:10) en zo de beloftevolle Woorden waar maken, en door de ouders en ouderen (presbyters) te respecteren wordt men geoefend in het gehoorzamen aan Dé Oudste: leert men te horen naar Zijn Woord en kan de Geest Zijn vernieuwend werk in ons doen.

JHWH ámar

De Altijd Aanwezige heeft gezegd

Anokhi JHWH

IK ben de Altijd Aanwezige

 

 

Lo’ jihjeh lekhá ‘elohím ‘acherim

Eens geen andere goden meer

Lo tisa’ ‘et Shem

Eens geen Godsverduistering meer

Zêkhor haShabbat

Gedenk (heilig) de Shabbat

Kabéd ‘eth ‘ábíkhá we’imèkhá

Eer Uw vader en Uw moeder

Lo’ tirtsach

Eens geen moorden meer Israël

Lo’ tih’áph

Eens geen ontrouw meer

Lo’ tiqnoph

Eens geen diefstal meer

Lo’ ta`aneh bêré`akhá

Eens geen leugentaal meer

Lo’ tachmod

Eens geen jaloezie meer

Áhabtá JHWH

Eens vol van Liefde voor de Altijd Aanwezige

JHWH ‘Echád

Eens komt er wereldwijde erkenning voor de volstrekte Eenheid van Israëls God, Die Woord is én Geest.