28-09-2022

God gaat steeds kleiner wonen

Door Karen Strijker-Berggren.

De almachtige God, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, heeft geen woonplaats nodig omdat Hij veel groter is dan alles wat Hij geschapen heeft. Toch doet Hij het met Zijn maaksel. Relatie zoekend, Zijn dimensies zijn wezenlijk anders dan die van ons, want hoe kan het dat Hij, Die alles schiep, interesse kan hebben in een mensheid die op een aarde zo klein woont, dat deze niet eens gezien wordt in het heelal, vergeleken met andere planeten zoals supernova’s. Hoe is het mogelijk!?

En toch zegt God: ‘Er geschiede licht’ in slechts een heel klein deel van dit enorme heelal waaruit Hij Zelf ook nog uittorent in Zijn eigen enormiteit, want Hij is niet te vangen in ruimte!

Niet in heel het heelal roept Hij Zijn licht tot aanschijn, maar slechts in dat deel van het heelal waar de aarde zich bevindt.

Uit dat kleine planeetje kiest Hij het kleine landje Israel en uit Israel kiest Hij het piepkleine dorpje, Bethlehem, waaruit Hijzelf in het vlees zal verschijnen om te wonen tussen de kleine mensjes. Dit noemen we met een moderne uitdrukking: tiny living!

Leviticus 26:12: ‘En Ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.’

Ezechiel 37:26b-37: ‘..en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En Mijn Tabernakel zal bij hen zijn en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.’

2:10-11a: ‘Juich en verblijd u, dochter van Sion want zie, Ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal in uw midden wonen.’

Micha 5:1: ‘En gij, Bethlehem Efrata! (al) bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.  Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.’

En het gaat verder, nog kleiner: het menselijk hart wordt de tempel van de Heilige Geest. In 1 Korintiërs 3:16 zegt Paulus: ‘Weet gij niet dat gij Gods Tempel zijt en de Geest Gods in u woont?’

En zegt Jehoshua/ de heer Jezus niet eerder in Johannes 15:4a dat wij in Hem moeten blijven zoals Hij in ons is?

Als we ons nog eens afvragen of God werkelijk wel interesse voor ons heeft, bijvoorbeeld als we beseffen hoe enorm het heelal is, dan mogen we weten dat Zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten; dat de dimensies die Hij hanteert heel anders zijn dan de onze. We kunnen gerust zijn: onze onmetelijk grote God is zo geïnteresseerd in ons dat Hij Zijn leven al overgaf voor onze zonden, zelfs voordat wij maar geboren waren, Die God Die Zich in het kleine Israël en in het kleinste gat Bethlehem geboren liet worden, wil woning maken in ons hart. Laat Hem nu maar begaan: Hij weet wat Hij doet!