12-09-2023

Haten en achterstellen

God zegt door de profeet Maleachi: Jakobh heb ik liefgehad en Esav heb Ik gehaat. Esav acht het niet belangrijk om te bidden en te danken voor het eten. Er staat: hij at en dronk en stond op. God plaatst hij achteraan.

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.