28-09-2023

Het unieke Abrahamitische verbond

Gods verbond met Abraham, dat voortgezet is in het verbond met Isaäk en Jacob is uniek en betreft alleen de kinderen Israëls én allen die in deze volksgemeenschap zijn opgenomen. Behoort het Nederlandse volk dus niet automatisch tot het verbond dat God sloot met Abraham en zijn nageslacht in de lijn van Isaäk en Jacob of toch ten dele wel?

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.