19-06-2023

Presbyters

Het woord ‘priester’ wekt nogal eens verwarring. Het woord priester komt van het Griekse ‘presbuteros’ (presbyter) dat ‘oudste’ betekent. Een priester is iemand die op grond van een bepaalde begaafdheid uitverkoren is tot de dienst van Israëls God.

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.