21-03-2023

Shmita ‬שמיטה, sabbatsjaar

Het sabbatsjaar, shmita: שמיטה, betekent letterlijk: laten vallen, loslaten, neerwerpen. Om de zeven jaar moet dit gebeuren, uitlopende in het jubeljaar.

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.