27-06-2023

Vanuit ons hart (lebh)

Het hart (לב lebh) is het middelpunt van ons menszijn, vanwaar de uitgangen des levens zijn (Spr. 4:23). Het is de plaats waar ons bestaan begon, begint en beginnen zal.

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.