06-10-2022

Woordstudie: נס Nés, banier, vaandel

En Hij zal een נס nés, een banier oprichten onder de heidenen en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks.”

Wilt u verder lezen? Klik hier om een abonnement aan te schaffen, of login met uw gegevens.