TijdStip artikelen algemeen

Op Jeruzalemdag 2011 spraken Kohanim (priesters) op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit, voor het eerst na 1941 jaar!

Lees verder

Uit het ‘Rapport van Peel uit 1937 en van de Arabische prins Feisal in The Times van 12 december 1918.

Lees verder

De herleving van Israël bracht een ‘wereldbeving’ teweeg, maar met name de Moslimwereld ontwaakte uit zijn eeuwenlange slaaptoestand.

Lees verder

Al sinds 1967 wordt er in Israël min of meer serieus gedacht en gewerkt aan de Nieuwbouw van de Tempel.

Lees verder

Is het op grond van teksten uit het NT aan te tonen dat het nu geoorloofd is om alle voedsel te eten en dat God Zijn leefregels heeft herschreven?

Lees verder

Het Bijbelse woord gerechtigheid hangt onlosmakelijk samen met Gods Trouw aan Zijn bondgenoot Israël aan wie Hij onder ede het land van Kanaän beloofd heeft.

Lees verder

Een reformatie in het spoor van Israël, waarom Israël? Wie gaat in dit spoor voorop? Waarom is het moeilijk voor de traditionele Kerken om hierin voortrekkers te zijn?

Lees verder

Over de kerken, opvattingen als ‘Palestijnse Christenen’ en wat dat betekent voor Israël.

Lees verder

Hebreeuws is een speelse taal, bijzonder speels zelfs met tal van betekenisvolle woordverbanden. Maar ook onze eigen taal is soms een beetje speels.

Lees verder

Op Paaszondagmorgen ligt de nadruk juist níet op de hemel, maar op de aarde: de Heer is waarlijk, écht lichamelijk opgestaan en dus is er hoop voor deze aarde, voor dit lichaam.

Lees verder