TijdStip artikelen algemeen

Notities over Woord en Geest.

Lees verder

Wie is de Engel des Heeren? een grondige studie.

Lees verder

Niet eerder hebben wij in Israël meegemaakt dat het volk zo onderling verdeeld is, en bedreigd. Maar zou Israël, behalve militair, niet ook vooral geestelijk verenigd moeten worden?

Lees verder

Gods verbond met Abraham, dat voortgezet is in het verbond met Isaäk en Jacob is uniek en betreft alleen de kinderen Israëls én allen die in deze volksgemeenschap zijn opgenomen. Behoort het Nederlandse volk dus niet automatisch tot het...

Lees verder

Over ballingschap, terugkeer, verlossing en parallellen met de huidige beweging van terugkeer naar de Hebreeuwse wortels.

Lees verder

Alle drie Bijbelse hoogtijfeesten Pesach, Shabhuoth en Sukóth zijn dankzeggingsfeesten voor Gods verrassend handelen in schepping en geschiedenis. Danken is antwoorden op het Woord, op de Beloften en Daden van Israëls God.

Lees verder

De mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Zoals Hij een Hart heeft, hebben wij dat ook. Aan wat of w(W)ie behoort ons hart toe?

Lees verder

God zegt door de profeet Maleachi: Jakobh heb ik liefgehad en Esav heb Ik gehaat. Esav acht het niet belangrijk om te bidden en te danken voor het eten. Er staat: hij at en dronk en stond op. God...

Lees verder

Wat heeft riet met Jom Kipur te maken en hoe zat Noach in de nesten terwijl Jonah al dankte in de vis…?

Lees verder

Het woord aliyah עלייה spreekt bij de meeste mensen meer tot de verbeelding dan opgangs- of pelgrimstocht. Toch heeft aliyah alles te maken met het pelgrim zijn, het op weg gaan naar het Beloofde land Israël. Het uiteindelijke doel...

Lees verder