26-08-2022

Nieuw webinar: Parasha Bereshieth via Zoom, 20 oktober 2022

Iedere shabat leest men in de synagoge een stukje van de Vijf Boeken van Mozes en daarnaast standaard ook delen van de Profeten (de Haftara). Door te luisteren naar het Woord zal het naar binnen kunnen komen: Shma, luister. Niet opleggen, maar uitleggen.

Al acht jaar schrijven wij ‘Vanuit Shomron’ en een belangrijk onderdeel daarvan is de wekelijkse Parasha inclusief NT. Vanaf donderdagavond 20 oktober (van 19.30-20.30) willen we a.d.h.v een PowerPointpresentatie een toelichting geven op de Parasha van de komende week.

Het samenstellen van een toegankelijke, leerzame en kleurrijke PP presentatie is helaas niet 1.2.3 gedaan en we starten met 1 x per maand. U bent hartelijk welkom om te luisteren/mee te denken en er zelf verder over te studeren. We menen dat het goed is wanneer we samen met Israël het Woord bestuderen en daarbij onze eigenheid, het geloof in de Joodse Messias Jehoshua/Jezus bewaren. De eerste PowerPointpresentatie gaat over Genesis, Bereshiet. Uiteraard komen er ook mooie Hebreeuwse woordstudies voorbij. We starten om half acht Nederlandse tijd, het webinar duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Het is in principe gratis, maar we gaan wel met de pet rond na afloop. Geef het door, geef u op  (ook evt. als gemeente) en lehitraot,  info@studiehuisreshiet.nl